Zmiana płatnika - zmiana kontekstu

Aplikacja ePłatnik zawsze pracuje i prezentuje dane jednego płatnika. Nazwa płatnika, w kontekście którego pracuje aplikacja ePłatnik wyświetlana jest w prawym rogu ekranu.


wybor_kontekstu_1

 

Jeżeli użytkownik ma nadane uprawnienia do obsługi większej liczby płatników udostępniana jest dla niego funkcja pozwalająca na wybór płatnika, w kontekście którego chce pracować.

 

Aby zmienić kontekst płatnika należy:

1.Nacisnąć przycisk "Zmień płatnika".
2.Pojawia się okno z listą płatników, do których użytkownik ma nadane uprawnienia.

 

wybor_kontekstu_2

 

3.Wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Wybierz".

 

warning Po zmianie kontekstu wszystkie dane w kartotekach oraz na listach dokumentów dotyczą wskazanego płatnika.