Zarejestruj profil dla Ciebie

W PUE posiadasz dostęp do danych osobowych i informacji ubezpieczeniowych.
Dlatego ze względów bezpieczeństwa jeśli nie posiadasz profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego
albo nie będziesz korzystać z rejestracji profilu za pośrednictwem bankowości elektronicznej, konieczna jest
jednorazowa wizyta w jednostce ZUS i potwierdzenie tożsamości użytkowania konta PUE.
Na miejscu wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.