Zarejestruj profil dla przedsiębiorców

W PUE posiadasz dostęp do danych osobowych i informacji ubezpieczeniowych.
Dlatego ze względów bezpieczeństwa jeśli nie posiadasz profilu zaufanego bądź certyfikatu kwalifikowanego albo nie będziesz
korzystać z rejestracji profilu za pośrednictwem bankowości elektronicznej, konieczna jest jednorazowa wizyta w jednostce ZUS
i potwierdzenie tożsamości użytkowania konta PUE.
Na miejscu wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.