Jak uzyskać zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP lub za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej banku który zawarł z ZUS stosowne porozumienie albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.  
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP lub dane logowania do serwisu bankowości elektronicznej.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu UWZ".  
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie papierowej, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na  wskazany adres

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek  UWZ w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE usługi "Złożenie dokumentu  UWZ".
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
 4. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w terenowej jednostce ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt .
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.  
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na wskazany adres
 5. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na wskazany adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek   UWZ w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE usługi "Złożenie dokumentu  UWZ".  

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.  
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt .
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na wskazany adres
 5. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na wskazany adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).