Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-14"
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru decyzji w formie elektronicznej przez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie papierowej, odbierz decyzję osobiście albo przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo w przypadku odbioru  pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-14
  Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi ""Złożenie dokumentu US-14"".
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru decyzji.

Jakie są terminy ?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie decyzji.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru decyzji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru  w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla zamieszkania ubezpieczonego.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz decyzję osobiście lub przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania decyzji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-14.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi "Złożenie dokumentu US-14".

Jakie są terminy ?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie decyzji.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru decyzji: w formie papierowej  osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika, udaj sie do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).