Wzory dokumentów

Tutaj znajdziesz wzory dokumentów, w tym  wzory wniosków i załączników. Wzory wniosków i załączników zostały przygotowane w formie edytowalnych plików pdf. Możesz je wypełnić na stronie i wydrukować lub wypełnić i zapisać na dysku z możliwością edycji i wydrukować, a następnie złożyć je we właściwym urzędzie.

Listę urzędów realizujących postępowania z zakresu Programu ,,Rodzina 500+'' znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzystaj z niej, jeśli masz wątpliwości, do którego urzędu złożyć wniosek.

WNIOSEK RODZINA 500+

Wniosek w polach wymagających wypełnienia ma komunikaty ułatwiające ich wypełnienie.

Pamiętaj, że papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego powinieneś przekazać do urzędu, który będzie zajmować się ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego tj. do urzędów gminy, miasta albo ośrodków pomocy społecznej.  

Nie składaj wniosków papierowych w ZUS. Nie realizujemy postępowań związanych z programem ,,Rodzina 500+''.

Wniosek i załączniki

Dodatkowe informacje

LISTA ORGANÓW WŁAŚCIWYCH „RODZINA 500+"

Listę organów właściwych znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.