Złóż wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE ZUS. Jeśli jeszcze nie masz konta na PUE ZUS - sprawdź jak je założyć.

Krok 1 - przygotuj się do złożenia wniosku

  1. Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenie wychowawcze na rachunek bankowy - przygotuj nr tego rachunku.
  2. Sprawdź, czy powinieneś przygotować załączniki do wniosku.

Ważne!

Przygotuj załączniki zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika do wniosku nie może przekroczyć 1MB.
  • Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB.
  • Możesz dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików.
  • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ę, ż, ź), białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą być unikalne w ramach pojedynczego wniosku.
  • Format plików - .png, .jpg, .pdf

Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty - skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Krok 2 – zaloguj się na PUE ZUS

Aby złożyć wniosek zaloguj się na swoim profilu na PUE. Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej ZUS w części strony dot. logowania do PUE wybierz sposób logowania. Na PUE można logować się za pomocą loginu i hasła. Możesz również logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (certyfikatu) lub przez bankowość elektroniczną. Sprawdź które banki oferują taką usługę.

Krok 3 – wypełnij wniosek na PUE ZUS

Wniosek możesz wypełnić w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy. Znajdziesz go w zakładce „Rodzina 500+" -> Utwórz nowy wniosek w MENU po lewej stronie.

Wniosek możesz też wyszukać w zakładce Usługi lub w Dokumentach roboczych w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Wniosek przygotowaliśmy w formie intuicyjnego kreatora, co ułatwi Ci wypełnienie wniosku. Kreator uzupełni automatycznie Twoje dane osobowe i adresowe.

Kreator wniosku zawiera liczne podpowiedzi dotyczące sposobu jego wypełnienia oraz słowniki ułatwiające poprawne uzupełnienie treści (słownik organów właściwych, słownik pokrewieństwa, stanów cywilnych). Poszczególne pola są sprawdzane przez system pod kątem poprawności ich wypełnienia.

Jeśli składasz wniosek o pieniądze również na pierwsze dziecko i Ty lub członkowie Twojej rodziny osiągacie dochody, które wymagają złożenia stosownego oświadczenia - wypełnij odpowiednie sekcje elektronicznego wniosku.

Po wypełnieniu wniosku zapisz go a następnie wyślij. Jeżeli chcesz zachować możliwość dostępu do treści wniosku, przed jego wysłaniem, zapisz wniosek w swoim komputerze poprzez zastosowanie opcji „Eksportuj". 

Krok 4 – podpisz i wyślij wniosek na PUE ZUS

Wniosek na PUE można podpisać jednym z trzech sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • profilem zaufanym ePUAP,
  • profilem PUE.

Jeśli chcesz podpisać wniosek profilem PUE kliknij „podpisz profilem PUE". Podpisu profilem PUE nie musisz odrębnie pozyskiwać.

Gdy wyślesz wniosekna swoje konto na PUE dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia czyli informację o tym, że przyjęliśmy Twój wniosek. Urzędowe poświadczenie przedłożenia tworzymy automatycznie i udostępniamy je w menu Dokumenty i wiadomości na PUE ZUS.

Ważne! Od tego momentu podgląd dokumentu oraz jego wydruk z poziomu PUE ZUS nie będzie już możliwy.Dane dotyczące wniosku i załączników usuniemy niezwłocznie po wystawieniu potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek, który wyślesz za pośrednictwem PUE ZUS przekażemy przez system Emp@tia do urzędu, który zajmie się Twoją sprawą.

W ciągu kilku dni na adres e-mail, który podałeś we wniosku dostaniesz potwierdzenie (urzędowe poświadczenie odbioru), że Twój wniosek przyjął urząd, który zajmie się Twoją sprawą. Potwierdzenie otrzymasz z adresu upo@mrpips.gov.pl.

Dalsze postępowanie realizuje w formie pisemnej urząd, który zajmie się Twoją sprawą, co oznacza, że ewentualny kontakt z Tobą w sprawie wniosku nie będzie odbywał się za pośrednictwem PUE ZUS.

W związku z tym decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz listem. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie - skontaktuj się z urzędem, który zajmuje się Twoją sprawą.