Program Rodzina 500+ i Dobry Start w ZUS

Jesteśmy jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. wniosku „Rodzina 500+" oraz wniosku o świadczenie Dobry Start tzw. 300+.

Wnioski elektroniczne udostępniliśmy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli masz swój profil na PUE ZUS - po zalogowaniu – możesz wypełnić i wysłać wniosek online.

Jeśli nie chcesz złożyć wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wniosku o świadczenie Dobry Start przez PUE ZUS, w sekcji Wzory dokumentów  znajdziesz wzory wniosków, które możesz wypełnić, wydrukować i samodzielnie złożyć we właściwym urzędzie.

Pamiętaj, że papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wnioski o świadczenie Dobry Start powinieneś złożyć w urzędzie, który będzie zajmował się ustalaniem Twojego prawa do tych świadczeń tj. w urzędzie gminy, miasta albo ośrodku pomocy społecznej.

Nie składaj wniosków papierowych w ZUS. Nie realizujemy postępowań związanych z programami ,,Rodzina 500+’’ i "Dobry Start".