Jak obliczamy kapitał początkowy osób ze statusem repatrianta

Jeśli masz status repatrianta, to przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględnimy okresy Twojego zatrudnienia za granicą, a także okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce przed 1999 r., które możesz wykazać.

Jeśli pracowałeś (byłeś objęty ubezpieczeniem) wyłącznie za granicą, to do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmiemy wynagrodzenie minimalne, które obowiązywało w Polsce w okresie wymaganym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego. Będzie to zależało od tego, w jakim wieku byłeś 31 grudnia 1998 r., oraz od tego, jaki masz staż do tej daty.