Jak ustalamy kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczamy na podstawie wniosku o:

  • jego ustalenie (formularz EKP – Wniosek w sprawie kapitału początkowego) albo
  • ustalenie emerytury (formularz EMP – Wniosek o emeryturę).

Jeśli masz wyliczony kapitał początkowy, to przy wniosku o emeryturę nie musisz ponownie składać dokumentów, którymi potwierdziłeś okresy składkowe i nieskładkowe przed 1999 r. oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia.