Dopuszczalna i graniczna kwota przychodu

Dopuszczalna kwota przychodu ustalana jest jako 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Przy ustalaniu tej kwoty stosuje się zaokrąglenie do pełnych 10 groszy w górę. Dopuszczalna kwota przychodu - w każdym miesiącu roku rozliczeniowego - obowiązuje w tej samej wysokości. Dopuszczalną kwotę przychodu stosuje się przy zmniejszaniu świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych w trakcie roku rozliczeniowego.

Dla ostatnich trzech lat rozliczeniowych kwota ta wynosiła:

  • 2015/2016 – 945,90 zł,
  • 2016/2017 - 975,00 zł,
  • 2017/2018 – 1011,80 zł.


Dla roku rozliczeniowego 2018/2019 dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1067,90 zł.

Graniczna kwota przychodu, ustalana jest wskaźnikiem 70% wskazanego wyżej wynagrodzenia. Uzyskanie przychodu w wysokości przekraczającej tę kwotę skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Dla ostatnich trzech lat rozliczeniowych kwota ta wynosiła:

  • 2015/2016 – 2 648,50 zł,
  • 2016/2017 -2 729,90 zł,
  • 2017/2018 – 2 833,10 zł.

Dla roku rozliczeniowego 2018/2019 graniczna kwota przychodu wynosi 2 990,10 zł.

Warto zaznaczyć, że kwoty te są ustalane na początku roku rozliczeniowego i w każdym miesiącu tego roku obowiązują w tej samej wysokości.

Z uwagi na datę ogłoszenia tych kwot, rok rozliczeniowy został ustalony od 1 marca danego roku do końca lutego roku następnego.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych