Zawieszenie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przy rozliczeniu rocznym

W przypadku rozliczenia rocznego, przekroczenie rocznej kwoty granicznej przychodu oznacza, że świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlega zawieszeniu w całym rozliczanym roku. Jeżeli świadczenie (zasiłek) było wypłacane w pełnej lub też zmniejszonej wysokości, oddział ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i - na zasadach określonych w ustawie emerytalnej - będzie dochodził jej zwrotu.


Przykład

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w marcu  2016 r. podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem 5 000 zł miesięcznie. O podjęciu zatrudnienia i wysokości ustalonego wynagrodzenia powiadomiła ZUS w czerwcu 2016 r. i od tego miesiąca ZUS zawiesił wypłatę świadczenia. Na podstawie zaświadczenia nadesłanego po zakończeniu roku rozliczeniowego ZUS ustalił, że w roku rozliczeniowym 2016/2017 zainteresowana - w każdym miesiącu - uzyskiwała przychód przekraczający 5000 zł, a w całym roku zarobiła 62 897,22 zł. W wyniku rocznego rozliczenia tego świadczenia ZUS ustali, że w całym roku rozliczeniowym 2016/2017  świadczenie podlegało zawieszeniu. Będzie więc dochodził zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a więc świadczeń przedemerytalnych wypłaconych za marzec, kwiecień i maj 2016 r.

Należy wskazać, że w tym przypadku rozlicznie miesięczne przyniesie taki sam wynik. Przychód uzyskiwany przez zainteresowaną w każdym miesiącu roku rozliczeniowego znacznie przekraczał graniczną kwotę przychodu.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych