Przegląd wydarzeń naukowych dotyczących ubezpieczeń społecznych

24-25 maja, Kraków 
Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie organizatora. Link do strony.

***

24 kwietnia, Katowice, 
Czasopismo OSOZ Polska,
XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia - Innowacyjna Ochrona Zdrowia

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie organizatora. Link do strony.

***

19-20 kwietnia, Łódź, 
Politechnika Łódźka, Katedra Zarządzania,
Międzynarodowa konferencja emerytalna - PenCon2018 

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie organizatora. Link do strony.

***

12-13 kwietnia, Warszawa,
Grupa Most Wanted, 
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy - wiedza poparta praktyką

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie organizatora. Link do strony.

***

23 marca, Warszawa,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji UW, 
Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie organizatora. Link do strony.

***

7-8 marca, Kraków,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o  ubezpieczeniach społecznych?

Link do strony.