Zmiana danych emeryta/rencisty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-angielskiej)

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-szwedzkiej)

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-rosyjskiej)

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-włoskiej)

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-portugalskiej)

EZZ

Wniosek EZZ

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.