Formularz ZUS ZPA

Opis:

Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Aktualizacja 14.05.2021 r.

Formularz:

Pobierz plik"Formularz ZUS ZPA.pdf" 611 kB