Formularz ZUS ZUA

Opis:

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

Formularz:

Pobierz plik"Formularz ZUS ZUA.pdf" 964 kB