Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA

Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

ZUS ZFA

Formularz ZUS ZFA

Zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZBA

Formularz ZUS ZBA

Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZZA

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

ZUS ZWUA

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.

ZUS ZWPA

Formularz ZUS ZWPA

Wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA

Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Aktualizacja 14.05.2021 r.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 26.06.2020 r.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Aktualizacja 26.06.2020 r.