Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

UWZ

Wniosek UWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.

ZUS IWA

Formularz ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS RSA

Formularz ZUS RSA

Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS RCA

Formularz ZUS RCA

Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

RZA

Imienny raport miesięczny RZA

RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne