Wniosek US-34

Opis:

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek US-34.pdf" 172 kB

Wyjaśnienia