Oświadczenie RPD

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie RPD.pdf" 195 kB