Oświadczenie RPD

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie RPD.pdf" 173 kB