Oświadczenie RPI

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie RPI.pdf" 168 kB