RFI

Opis:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPI-02

Formularz:

Pobierz plik"RFI.pdf" 352 kB