Oświadczenie RD-2

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie RD-2.pdf" 171 kB

Wyjaśnienia