Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ROF

Oświadczenie ROF

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r

RFI

RFI

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPI-02

RFD

RFD

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01

RPD

Oświadczenie RPD

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.

RPI

Oświadczenie RPI

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

RFR

RFR

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01

Wniosek o umorzenie - matki

Wniosek o umorzenie należności abolicja matki

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki

Abolicja - oświadczenie - kategoria ratingowa

Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

Abolicja - wniosek o umorzenie

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

RSU

Wniosek RSU

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS