Najpopularniejsze wzory formularzy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydruikowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnieania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EMP

Wniosek EMP

Wniosek o emeryturę
Aktualizacja formularza: 21 czerwca 2021 r.
Informacja do wniosku EMP (pdf 258kb).

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Aktualizacja formularza: 13 czerwca 2019 r.
Objaśnienia do informacji ERP-6 (pdf 256kb).

RD-3

Wniosek RD-3

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

RWN

Wniosek RWN

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-EWN