Oświadczenie UE-1

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie UE-1.pdf" 208 kB