Subkonto

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

UWU

Wniosek UWU

Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

USS

Wniosek USS

Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
Aktualizacja formularza: 12 kwietnia 2021 r.

ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem