Umowy międzynarodowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-QC 1

Zaświadczenie PL-QC 1

Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu – Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu

PL-UA 1

Zaświadczenie PL-UA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

PL-MD 1

Zaświadczenie PL-MD 1

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

PL AU 1

Zaświadczenie PL AU 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią

PL-KR 1

Zaświadczenie PL-KR 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą

PL-RM 101

Zaświadczenie PL-RM 101

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią

PL-CAN01

Zaświadczenie PL-CAN01

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

PL-USA 1

Zaświadczenie PL-USA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA