Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ServiceCanada

Upoważnienie Service Canada (ang)

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych

ServiceCanadaLek

Upoważnienie Service Canada do przedłożenia lekarzowi (ang)

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych - do przedłożenia lekarzowi w celu wypełnienia Raportu Lekarskiego (ang)

ServiceCanadaLek

Upoważnienie Service Canada do przedłożenia lekarzowi (franc)

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych - do przedłożenia lekarzowi w celu wypełnienia Raportu Lekarskiego (ang)

ServiceCanada

Upoważnienie Service Canada (franc)

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych

CAN-PL 6

Wniosek CAN-PL 6

WNIOSEK O WYPŁATĘ POLSKIEGO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

CAN-PL 2

Wniosek ZUS CAN-PL 2 (ang)

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ

CAN-PL 2

Wniosek ZUS CAN-PL 2 (franc)

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (franc)

Opinia lekarska (franc)

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (ang)

Opinia lekarska (ang)

RL-PL-CAN 1 (DI)

Raport Lekarski do PL-CAN 1 (DI) (franc)

Raport Lekarski (Medical Report) (franc)