Niemcy - świadczenia dla osób, które pracowały w gettach

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie (Lebens- und Staatsangehörigkeitsbescheinigung)

Formularz Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie (Lebens- und Staatsangehörigkeitsbescheinigung)

Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie (Lebens- und Staatsangehörigkeitsbescheinigung)

Oświadczenie o płatności (Zahlungserklärung)

Formularz Oświadczenie o płatności (Zahlungserklärung)

Oświadczenie o płatności (Zahlungserklärung)

ZRBG 500 PL

Formularz ZRBG 500 PL

Wniosek o rentę wdowią dla członków rodziny mających miejsce zamieszkania w Polsce po zmarłym, byłym zatrudnionym w getcie

ZRBG 100 PL

Formularz ZRBG 100 PL

Wniosek o emeryturę dla byłych pracowników getta zamieszkałych w Polsce