Wniosek ZAS-66

Opis:

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek ZAS-66.pdf" 53 kB