Zasiłek chorobowy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZAS-2

Zaświadczenie ZAS-2

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-9

Zaświadczenie ZAS-9

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-64

Wniosek ZAS-64

Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-62

Wniosek ZAS-62

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-59

Wniosek ZAS-59

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS