Związek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo związkuZwiązek Zawodowy Pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, został wpisany do KRS w dniu 03.06.2016r. Skupia w swoich szeregach wyłącznie pracowników Centrów Wsparcia Informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Związek realizuje zadania w zakresie ochrony interesów obecnych i byłych pracowników Centrów Wsparcia Informatyki w ZUS poprzez: przestrzeganie prawa pracy, zaspakajanie potrzeb materialnych, socjalnych, kulturalnych i społecznych pracowników

Nasze cele realizujemy za pomocą szeregu uprawnień wynikających z przepisów prawa, a przede wszystkim Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy.

Organami statutowymi ZZP CWI w ZUS są:

 • Zjazd Delegatów
 • Zarząd
 • Prezydium Zarządu
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Związku trwa 4 lata. Związek nie posiada swoich struktur lokalnych, na szczeblu Oddziałów reprezentują nas, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w pełni upoważnieni Pełnomocnicy, Członkowie naszego Związku. W związku z centralizacją informatyki w Zakładzie, nasz Związek działa wyłącznie w Oddziałach, którym podlegają poszczególne CWI. Na dzień 1 sierpnia 2017r. są to Oddziały w Chorzowie, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Warszawie I i Wrocławiu.

Zarząd Związku składa się z 9 osób. W obecnej kadencji 2016-2020 są to:

Prezydium Zarządu:

 • Tomasz Woźniak – Przewodniczący
 • Maciej Włodarczyk – Wiceprzewodniczący, skarbnik
 • Danuta Idzik – Wiceprzewodniczący, sekretarz
 • Rafał Malasiewicz – Wiceprzewodniczący, Rzecznik ZZP CWI
 • Tomasz Kulczyk - Wiceprzewodniczący

Członkowie Zarządu:

 • Monika Polak - Członek Zarządu
 • Zbigniew Sztandarski - Członek Zarządu
 • Wojciech Ziółkowski - Członek Zarządu
 • Paweł Zdrada - Członek Zarządu

Adres do korespondencji:

ZZP CWI w ZUS
ul. Zakopiańska 33 pok. 124
30-418 Kraków

e-mail: zzpcwi@zus.pl