Dane adresowe

Zmiana danych adresowych polega na modyfikacji wskazanej pozycji, dodaniu nowej bądź usunięciu jej.

 

                                       EPL_kreator_platnik_adres_lista

 

 

W celu modyfikacji/dodania danych adresowych należy:

1.Wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Edytuj" bądź "Dodaj".
2.W pojawiającym się oknie podać następujące dane:

 

EPL_kreator_platnik_adres

 

3.Nacisnąć przycisk "Zapisz" aby zapisać wprowadzone zmiany bądź "Anuluj" aby zrezygnować z zapisania wprowadzonych zmian.
4.Aby usunąć adres nacisnąć przycisk "Usuń".
5.Po wprowadzeniu wszystkich zmian adresowych nacisnąć przycisk "Dalej".
6.System generuje dokument ZUS ZFA/ZPA i/lub ZUS ZAA i prezentuje je na liście. (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

 

warning Adresu siedziby nie można usunąć.

 

 

warning Płatnik - osoba fizyczna może posiadać adres siedziby, zamieszkania, korespondencyjny oraz wiele adresów prowadzenia działalności gospodarczej. Płatnik - osoba prawa posiada adres siedziby, adres do korespondencji oraz adresy prowadzenia działalności. Adres zamieszkania oraz korespondencyjny należy podać jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

 

 

warning Podając adres należy podać <Kod pocztowy>, <Miejscowość> i <Numer domu> lub <Zagraniczny kod pocztowy>, <Państwo>, <Miejscowość> i <Numer domu>. W przypadku adresu polskiego należy również podać <Gminę/dzielnicę>.

 

 

warning <Numer telefonu do teletransmisji> oraz <Skrytkę pocztową> można edytować tylko w przypadku adresu korespondencyjnego.