Lista wygenerowanych dokumentów

Lista wygenerowanych dokumentów jest ostatnim krokiem przejścia kreatora. System sam wnioskuje jaki typ dokumentu powinien powstać w wyniku wprowadzenia zmian w poszczególnych krokach kreatora. W trakcie trwania kreatora obsługi obliczeń, zostaje wyświetlony dodatkowo przycisk „Wylicz”. W pozostałych kreatorach jeżeli system nie wykryje żadnych zmian, dokumenty nie zostaną utworzone.

 

EPL_kreator_dokumenty

 

 

1.Aby przejrzeć dokument nacisnąć przycisk "Podgląd" (Przegladanie dokumentów).
2.Aby wprowadzić zmiany w dokumencie nacisnąć przycisk "Edytuj" (Edycja dokumentu).
3.Aby wyliczyć kwoty na dokumentach rozliczeniowych należy użyć przycisku "Wylicz".(Wyliczanie dokumentów))
4.Aby zweryfikować poprawność dokumentów na liście nacisnąć przycisk "Weryfikuj" (Weryfikacja kompletu dokumentów).
5.W przypadku, gdy status weryfikacji jest ustawiony na wartość "OK" uaktywnia się przycisk "Wyślij i zakończ" (Wysyłka dokumentów). Gdy do wysłania zostanie przekazana korekta kompletu rozliczeniowego, wygenerowane dokumenty zostaną ograniczone (Podgląd dokumentów źródłowych). Dokumenty wysłane zostaną przeniesione do widoku Dokumenty wysłane (Dokumenty).
6.Aby zakończyć pracę z kreatorem i nie wysyłać dokumentów nacisnąć przycisk "Zakończ". Dokumenty zostaną przeniesione do widoku Dokumenty robocze (Dokumenty).