Dane biura rachunkowego

W przypadku potrzeby podania danych biura rachunkowego należy:

1.Podać <NIP>, <REGON> oraz <Nazwę skróconą>.                          

         

    EPL_kreator_platnik_biuro_rach

 

 

2.Aby wyczyścić zawartość danych w polu należy nacisnąć przycisk "Usuń dane".
3.Po wprowadzeniu wszystkich zmian nacisnąć przycisk "Dalej".
4.System generuje dokument ZUS ZFA/ZPA i prezentuje go na liście (Lista wygenerowanych dokumentów).