Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze

W przypadku ubezpieczonych, za których składa się informację związaną z danymi o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dane te można edytować z poziomu kartoteki.


W celu modyfikacji danych o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze ubezpieczonego należy:

1.Z poziomu kartoteki ubezpieczonego przejść do zakładki Inne Dane i wybrać przycisk "Dodaj" lub wskazać pozycję i nacisnąć przycisk "Edytuj".
2.System wyświetli okno, w którym należy wpisać / zmodyfikować dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze dla wybranego ubezpieczonego.

 

EPL_Dane o pracy w szczegolnych warunkach

 

3. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

4. Wprowadzone/zmodyfikowane dane widoczne są na liście ze statusem "Roboczy".

 

EPL_Dane o pracy w szczegolnych warunkach_lista

 

5. Aby usunąć pozycję z listy należy wskazać wybraną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk "Usuń".

 

 

warning Dane wprowadzone w kartotece zostają uwzględnione w procesie generacji dokumentu ZUS ZSWA za pomocą kreatora Zgłoszenie ZUS ZSWA.

 

warning Po wysłaniu dokumentu uzyskają status "wysłany". Pozycje o statusie "wysłany" można edytować. Usunięcie pozycji o statusie "wysłany" nie kasuje jej z systemu – pozycja zostaje oznaczona jako usunięta i zostanie uwzględniona w kreatorze generującym dokument korygujący ZUS ZSWA.