Zgłoszenie ZUS ZSWA

Celem kreatora jest wsparcie użytkownika podczas tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych zawierających informacje o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze.

Kreator wspomaga zarówno proces przygotowania dokumentów jak i korekty uprzednio złożonych dokumentów.


Aby uruchomić kreator obsługi zgłoszenia ZUS ZSWA należy:

1.Wybrać z menu pozycję Kreatory->Zgłoszenie ZUS ZSWA. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_zswa_welcome

 

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".

3. W kolejnym kroku wskazać cel obsługi, oraz uzupełnić <Rok kalendarzowy> i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_zswa_cel

 

Wskazanie celu obsługi ZUS ZSWA powoduje, że kreator przechodzi do jednego z trybów:

 

zgłoszenia zbiorczego,
zgłoszenia dla wskazanych ubezpieczonych,
korekty dla wskazanych ubezpieczonych.

 

warning Wybór "Zgłoszenia dla wskazanych ubezpieczonych" różni się od "Zgłoszenia zbiorczego" dodatkową czynnością polegającą na manualnym wskazaniu ubezpieczonych, którzy powinni zostać objęci zgłoszeniem.

 

4. Należy wybrać ubezpieczonego.

                                         

                                            EPL_kreator_zswa_dodaj

 

 

5. Nacisnąć "Dodaj".

 

                                        EPL_kreator_zswa_dodany

 

6. Wybrać przycisk "Dane o pracy w szczególnych warunkach".

 

 

                                        EPL_kreator_zswa_lista_pusta

 

7. Nacisnąć przycisk "Dodaj".

 

 

                                      EPL_Dane o pracy w szczegolnych warunkach

 

8. Uzupełnić dane, wybrać "Zapisz". System wyświetla komunikat o zapisaniu wprowadzonego okresu – wybrać przycisk "OK".

 

 

                                    EPL_kreator_zswa_lista_pelna

 

9. Nacisnąć "Zamknij" - program powraca do listy prezentującej ubezpieczonych.

 

EPL_kreator_zswa_dodany

 

10. Wybrać "Dalej". Program przechodzi do okna w którym prezentowany jest utworzony dokument ZUS ZSWA.

 

EPL_kreator_zswa_podsuma

 

Po zaznaczeniu pozycji ZUS ZSWA w oknie dostępne są przyciski:

 

"Podgląd"- przycisk ten umożliwia podgląd danych zawartych w formularzu bez możliwości ich zmian i zapisu.

 

"Edytuj" - przycisk ten umożliwia podgląd, zmianę i zapisywanie danych zawartych w formularzu.

 

warning Zapisywanie danych powoduje dodatkowo sprawdzenie czy istnieją puste pozycje między innymi pozycjami. Jeśli takie istnieją, są usuwane i dokument jest porządkowany. Jest to dodatkowo sygnalizowane komunikatem o porządkowaniu formularza o treści: Dokument ZUS ZSWA został zapisany. Przeprowadzono również porządkowanie formularza.

 

"Weryfikuj"- przycisk ten umożliwia zweryfikowanie statusu wybranego dokumentu.

 

"Wstecz"- przycisk umożliwia powrót do poprzedniego kroku  w kreatorze.

 

"Wyślij i Zakończ"- przycisk dostępny gdy status weryfikacji dokumentu przyjmuje wartość "OK".

 

"Zakończ"- przycisk powoduje zakończenie pracy z kreatorem. Dokument zostaje zapisany ze statusem "Roboczy".

 

"Anuluj" - przycisk powoduje anulowanie dotychczasowej pracy.

 


 

Zgłoszenie ZUS ZSWA można wygenerować również w inny sposób.

 

1. Wybrać z zakładki menu Rejestr Ubezpieczonych-> Aktualni Ubezpieczeni.

 

                                                                EPL_kreator_zswa_rejestr_ubezpieczonych

 

2. Wybrać ubezpieczonego i nacisnąć "Podgląd"; przejść do zakładki Inne Dane.

                                                           

                                                                  EPL_kreator_zswa_kartoteka_inne_dane

 

3. Wybrać przycisk "Dodaj", aby dodać dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze.

 

EPL_Dane o pracy w szczegolnych warunkach

 

4. Wypełnić okno danymi o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; nacisnąć "Zapisz".

 

EPL_kreator_zswa_kartoteka_inne_dane_okres_dodany

 

5. Zamknąć kartotekę. Przejść do menu Kreatory->Zgłoszenie ZUS ZSWA.

Następnie postępować według kroków opisanych w punkcie dotyczącym zgłoszenia ZUS ZSWA.