Dane rachunków bankowych

Zmiana numerów rachunków bankowych polega na modyfikacji wskazanej pozycji, dodaniu nowej bądź usunięciu jej.

W przypadku wybrania danych rachunków bankowych płatnika użytkownik może dodać lub zmienić numer rachunku bankowego.

 

                                                         

EPL_kreator_platnik_rachun_bank

 

W celu modyfikacji danych adresowe należy:

1.Wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Edytuj" bądź "Dodaj".
2.W pojawiającym się oknie podać numer rachunku.

 

EPL_kreator_platnik_rachun_bank_form

 

3.Nacisnąć przycisk "Zapisz" aby zapisać wprowadzone zmiany bądź "Anuluj" aby zrezygnować z zapisania wprowadzonych zmian.
4.Aby usunąć rachunek bankowy nacisnąć przycisk "Usuń".
5.Po wprowadzeniu wszystkich zmian w rachunkach bankowych nacisnąć przycisk "Dalej".
6.System generuje dokument ZUS ZFA/ZPA i/lub ZBA i prezentuje je na liście. (Lista wygenerowanych dokumentów).