Deklaracja dochodu

Deklaracja dochodu jest wypełniana w przypadku rozliczania deklaracji w trybie sam za siebie.

1. Należy wprowadzić:
<Kod tytułu ubezpieczenia> - kod tytułu jest podpowiadany, jeżeli w bazie ePłatnika istnieją dane na temat rodzajów ubezpieczeń do których zgłoszony jest ubezpieczony
<Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe> - wybrać wartość jeżeli podstawa została przekroczona
<Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe>, <Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne> - wprowadzić odpowiednie podstawy lub zaznaczyć opcję <Podstawy minimalne> dostępną dla wybranych kodów tytułów ubezpieczenia dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zaznaczenia opcji system podpowie podstawy obowiązujące w miesiącu, za który składane jest rozliczenie.
2.Nacisnąć przycisk "Dalej".
3.System sumuje i przelicza składki i prezentuje je w danych zestawienia (Dane zestawienia).

 

 

EPL_kreator_rozlicz_deklar_doch

 

warning W przypadku składania korekty na podstawie deklaracji już istniejącej system podpowiada wartości z poprzednio złożonego dokumentu

 

warning Jeżeli w bazie ePłatnika istnieją dane na temat ubezpieczeń to system sprawdza, czy podano wszystkie i tylko wymagane podstawy np. jeżeli ubezpieczony jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego to powinna być podana tylko podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne a pozostałe powinny mieć wartość 0. Jeżeli zostanie wybrana wartość w polu <Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe> to mimo, iż osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych wartość tej podstawy może być zerowa. Przekroczenie 30-krotności nie ma wpływu na zerowanie podstawy na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

 

warning W przypadku gdy w pole: "Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe" zostanie wprowadzona kwota mająca wartość powyżej obowiązującej maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może ona zostać zmniejszona podczas zapisywania. Kwota zostanie zmniejszona, gdy ubezpieczony został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z określonym kodem tytułu ubezpieczenia