Eksport Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej

Eksport raportu "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" polega na spakowaniu wygenerowanego raportu w postacie PDF do pliku ZIP. Wyeksportować można pojedynczy raport lub całą ich grupę. Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu listy raportów roboczych jak i zatwierdzonych.


Aby wyeksportować pojedynczy raport należy:

1.Wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Eksport".

 

EPL_rmua_eksport

 

Eksport raportu dostępny jest również z poziomu listy wygenerowanych raportów w ostatnim kroku kreatora Obsługa "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" po naciśnięciu przycisku "Eksport".

 

Możliwe jest grupowe eksportowanie raportów. Aby wyeksportować grupę raportów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być zapisane.

 

EPL_Raporty_wydruk_wiele

 

2.Nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.