Informacja miesięczna / roczna dla osoby ubezpieczonej

Kreator "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" wspiera proces generowania dokumentów dla wszystkich lub wskazanych ubezpieczonych, rocznych lub za wskazany miesiąc.

 


Aby uruchomić kreator "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" należy:

1. Wybrać z menu pozycję Inf. dla ubezpieczonych dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_rmua_welcome

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".
3. Wskazać parametry generacji:
<Informacja> - zbiorcza, dla wszystkich ubezpieczonych bądź dla wskazanych ubezpieczonych;
<Rodzaj informacji> - roczna bądź miesięczna;
<Okres> - w przypadku Informacji miesięcznej należy wskazać <Miesiąc> i <Rok>, w przypadku rocznej - tylko <Rok>;
<Przedział numerów deklaracji> - należy wskazać przedział numerów deklaracji, na podstawie których będzie generowana Informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

EPL_kreator_rmua_param                                

 

4. Nacisnąć przycisk "Dalej".

warning Informacje miesięczne / roczne dla osoby ubezpieczonej generowane są na podstawie kompletu dokumentów źródłowych. Jeżeli w bazie ePłatnika odpowiednie raporty imienne za wskazany okres nie zostaną znalezione to pojawi się stosowny komunikat i wygenerowanie nie będzie możliwe. W takim przypadku należy pobrać komplety rozliczeniowe z ZUS.

 

 

Informacja miesięczna

Informacja roczna

 

Po podaniu okresu lub roku przekraczającego dostępność danych aktualnych jest możliwość zamówienia danych archiwalnych. W przypadku informacji rocznej, opcję zamawiania danych archiwalnych można ominąć i przejść do kolejnego kroku kreatora korzystając tylko z tych danych które są dostępne.

 

Informacja miesięczna

Informacja roczna

 

5. W przypadku generacji informacji zbiorczej prezentowana jest lista ubezpieczonych, którzy zostali wykazani w raportach imiennych za dany okres.

 

 

EPL_kreator_rmua_lista_ubezp

 

Gdy wybrano opcję "dla wskazanych ubezpieczonych" należy wybrać ich na liście zaznaczając odpowiednie pozycje w kolumnie <Wybrano>.

 

EPL_rmua_lista_ubezp_wybor

 

6. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora konieczne jest podanie kodu NFZ dla tych ubezpieczonych, dla których nie został on określony (kolumna Wskazano kod NFZ ma wartość NIE lub Brak). Aby uzupełnić ten kod należy wybrać przycisk "Wskaż kod NFZ".
7. W pojawiającym się oknie wybrać kod NFZ ze słownika.

 

EPL_kreator_rmua_NFZ

warning Aby uzupełnić kod NFZ równocześnie wszystkim ubezpieczonym należy włączyć opcję "Wstaw ten fundusz dla ubezpieczonych, którzy nie posiadają danych o NFZ".

warning W przypadku Informacji rocznej kod NFZ musi być uzupełniony dla każdego miesiąca, w którym ubezpieczonych został wykazany w raporcie imiennym. Nie jest możliwe równoczesne uzupełnienie kodu wszystkim ubezpieczonym, można natomiast ustalić kod we wszystkich brakujących okresach równocześnie - przycisk "Ustaw dla pozostałych okresów".

 

EPL_kreator_rmua_NFZ_wiele

 

8. Po uzupełnieniu wymaganych kodów NFZ nacisnąć przycisk "Dalej".
9. System prezentuje listę utworzonych dokumentów.

 

EPL_kreator_rmua_lista_raportow

 

warning W przypadku Informacji miesięcznej dla ubezpieczonego identyfikator utworzonego dokumentu jest identyfikatorem ostatniej Informacji miesięcznej dla danego ubezpieczonego. W przypadku Informacji rocznej jest to kolejny numer w danym roku.

warning Kolejną Informację miesięczną / roczną dla osoby ubezpieczonej za ten sam okres rozliczeniowy należy wygenerować po wykonaniu i wysłaniu dokumentu korygującego.

 

Informację miesięczną / roczną dla osoby ubezpieczonej można:

wydrukować/podejrzeć (Podgląd/wydruk Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej);
wyeksportować (Zatwierdzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej);
zatwierdzić i zakończyć pracę z kreatorem (Zatwierdzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej).

 

Naciśnięcie przycisku "Zakończ" kończy pracę kreatora i przenosi Informacje miesięczne lub Informacje roczne dla osoby ubezpieczonej do widoku dokumentów roboczych.