Zgłoszenie ZUS ZSWA

W trybie zgłoszenia kreator automatycznie tworzy listę osób, które posiadają w swojej kartotece dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze.

 

                                        EPL_kreator_zswa_dodany

 

warning Dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze można także uzupełnić z poziomu kartoteki ubezpieczonego na zakładce Inne dane.

 

Ubezpieczonego można dodać, usunąć, lub zmienić dla niego wprowadzone uprzednio dane korzystając odpowiednio z przycisków "Dodaj", "Usuń", oraz "Dane o pracy w szczególnych warunkach".

 

Przycisk "Dodaj" wywołuje listę ubezpieczonych, których można dodać do zgłoszenia zaznaczając pole wyboru i naciskając przycisk "Dodaj".

 

                                            EPL_kreator_zswa_dodaj

 

Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze można edytować za pomocą przycisku "Dane o pracy w szczególnych warunkach".

EPL_Dane o pracy w szczegolnych warunkach

 

Wprowadzone zmiany zatwierdza się przyciskiem "Zapisz". Następnie należy nacisnąć przycisk "Dalej".

 

System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych informacji (Lista wygenerowanych dokumentów).

warning W wyniku przejścia kreatora zostanie wygenerowany dokument ZUS ZSWA.