Utworzenie dokumentu

W aplikacji ePłatnik istnieje możliwość ręcznego utworzenia dokumentu.

 

Aby utworzyć nowy dokument należy:

1. Z menu pod zakładką Dokumenty/dokumenty ubezpieczeniowe wybrać pozycję "Dodaj dokument".

2. Na liście dokumentów wskazać właściwą pozycję i nacisnąć przycisk "Wybierz".

 

EPL_dokumenty_wybor_formularza

 

3. Dokument zostaje otwarty do edycji.

 

warning Edycja nowoutworzonego dokumentu wygląda analogicznie jak przy modyfikacji dokumentu już istniejącego i została opisana w Edycja dokumentu .

 

warning W nowoutworzonym dokumencie sekcja zawierająca dane identyfikacyjne płatnika jest niedostępna do edycji. Wyjątkiem są dokumenty ZUS ZFA/ ZPA składane w trybie zgłoszenia oraz dokument ZUS ZIPA, gdzie udostępniona jest sekcja służąca do wprowadzenia nowych danych identyfikacyjnych.

warningDokument ZUS RZA zostaje wycofany. Zamiast ZUS RZA należy utworzyć ZUS RCA. Dotyczy to zarówno dokumentów za okresy od 2022 roku jak i dokumentów korygujących za wcześniejsze okresy.