Utworzenie dokumentu

W aplikacji ePłatnik istnieje możliwość ręcznego utworzenia dokumentu.

 

Aby utworzyć nowy dokument należy:

1.Z menu pod zakładką Dokumenty/dokumenty ubezpieczeniowe wybrać pozycję "Dodaj dokument".

2. Na liście dokumentów wskazać właściwą pozycję i nacisnąć przycisk "Wybierz".

 

EPL_dokumenty_wybor_formularza

 

3. Dokument zostaje otwarty do edycji.

 

warning Edycja nowoutworzonego dokumentu wygląda analogicznie jak przy modyfikacji dokumentu już istniejącego i została opisana w Edycja dokumentu .

 

warning W nowoutworzonym dokumencie sekcja zawierająca dane identyfikacyjne płatnika jest niedostępna do edycji. Wyjątkiem są dokumenty ZUS ZFA/ ZPA składane w trybie zgłoszenia oraz dokument ZUS ZIPA, gdzie udostępniona jest sekcja służąca do wprowadzenia nowych danych identyfikacyjnych.