Edycja dokumentu

Edycja dokumentu dostępna jest z widoku Dokumenty robocze oraz Dokumenty zatwierdzone. Dokument zatwierdzony po wyedytowaniu i zapisaniu zmian trafia do dokumentów roboczych.


Aby zmodyfikować treść dokumentu należy:

1. Wskazać dokument do modyfikacji i nacisnąć przycisk "Edytuj".

 

EPL_lista_dokumentow_edycja

 

warningW przypadku wybrania przycisku „Edytuj” dla dokumentu ZUS RZA po potwierdzeniu przez użytkownika zostanie on przekonwertowany na dokument ZUS RCA.

 

2. Dokument zostanie otwarty w trybie umożliwiającym jego edycję

 

EPL_dokument_edycja

 

3. Wyedytować dokument i nacisnąć przycisk "Sprawdź" celem weryfikacji poprawności (Weryfikacja dokumentów).
4. Nacisnąć przycisk "Zapisz" (tylko zapisanie) lub "Zamknij" (zapis i zamknięcie).

 

warning W przypadku gdy liczba danych nie mieści się w jednym dokumencie np. gdy liczba ubezpieczonych za których należy złożyć raport rozliczeniowy jest większa niż liczba pozycji w dokumencie ZUS RCA należy dodać kolejny dokument naciskając przycisk "Dodaj nowy". Nawigację po dokumencie wielosekcyjnym opisano (Dokument wielosekcyjny).

 

warning W przypadku edycji (lub tworzenia) takich typów dokumentów, dla których istnieją dane adresowe (np. ZUS ZAA, ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZFA, ZUS ZPA), jest możliwość wyszukania danych terytorialnych na podstawie słownika TERYT/PNA przy użyciu przycisku przycisk.

 

EPL_dokument_edycja_dane_adr

 

 

EPL_dokument_edycja_dane_adr

 

warning W przypadku formularzy wielosekcyjnych naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje dodatkowo sprawdzenie czy istnieją puste pozycje dokumentu, między innymi pozycjami (np. w zakresie danych ubezpieczonego czy adresu płatnika). Jeśli takie istnieją, są usuwane i dokument jest porządkowany. Jest to dodatkowo sygnalizowane komunikatem o porządkowaniu formularza o treści: Dokument <nazwa> został zapisany. Przeprowadzono również porządkowanie formularza.