Zatwierdzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej

Zatwierdzać można tylko raporty o statusie "roboczy".


Aby zatwierdzić raport należy:

1.Wskazać pozycję na liście raportów roboczych.
2.Nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

 

EPL_RMUA_usun

 

Zatwierdzenie raportu dostępne jest również z poziomu listy wygenerowanych raportów w ostatnim kroku kreatora Obsługa "Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej" po naciśnięciu przycisku "Zatwierdź i zakończ".

 

Możliwe jest grupowe zatwierdzanie raportów. Aby zatwierdzić grupę raportów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być zatwierdzone.

 

EPL_Raporty_wydruk_wiele

 

2.Nacisnąć przycisk "Zatwierdź".

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.

 

 

EPL_RMUA_raporty_zatwierdzone

 

warning Nie można usunąć raportów o statusie "zatwierdzony".