Moje dane

Widok ten umożliwia dokonywanie przeglądu danych zalogowanego lekarza. Prezentowane dane pochodzą z repliki KSI.


 

KLEmoje_dane

 

Zakres prezentowanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe zalogowanego lekarza. Ponadto wyświetlane są dane dotyczące wykonywanego zawodu, takie jak:

status lekarza - określa czy wybrany lekarz jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
posiadane specjalizacje - zawiera listę wszystkich specjalizacji posiadanych przez danego lekarza,
miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych - zawiera listę wszystkich lokalizacji, w których lekarz prowadzi praktykę.

 

Użytkownik ma możliwość zapisania wyświetlonych informacji na dysk oraz wyświetlenia podglądu wydruku.

 

Porównanie danych z CRU

Użytkownik ma możliwość porównania danych identyfikacyjnych i adresowych wyświetlonych w portalu z danymi zawartymi w bazie Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU). W tym celu należy wybrać przycisk "Porównaj dane z CRU" znajdujący się w dolnej części okna. W przypadku gdy dane lekarza nie są zgodne z tym co znajduje się w CRU aplikacja wyświetla okno:

 

KLEporownaj_z_CRU

 

Okno zawiera zarówno informacje zawarte w "Moich danych" jak i dane, które znajdują się w CRU. W celu ponownego wyświetlenia danych lekarza należy na obecnie wyświetlanym oknie wybrać przycisk "Powrót"

W przypadku gdy dane są rozbieżne użytkownik ma możliwość zaktualizowania ich za pomocą przycisku "Złóż wniosek o aktualizację danych". Przycisk ten jest dostępny z poziomu opcji "Moje dane".

 

Jeśli dane są aktualne aplikacja wyświetla okno dialogowe informujące o tym, że dane są zgodne.

 

KLEzgodne_z_CRU

 

Aby zaktualizować dane należy wybrać przycisk "Złóż wniosek o aktualizację danych". Aplikacja otworzy formularz OL-FZLA. Należy uzupełnić formularz, a następnie wysłać go do ZUS. Dane zostaną zaktualizowane po rozpatrzeniu wniosku.