Formularze ZUS ZLA

Widok prezentuje formularze zaświadczeń dla trybu alternatywnego.


Dla asystenta medycznego jedyna dostępna funkcjonalność to przejście do kreatora elektronizacji wybranego formularza (przycisk „Uzupełnij dane ZUS ZLA”).

 

Jeżeli asystent medyczny zrezygnuje podczas elektronizacji formularza ZUS ZLA z uzupełniania danych, to system zapisze formularz jako Roboczy i umożliwi kontynuację uzupełniania danych w późniejszym terminie.

 

Zakres prezentowanych danych:

Identyfikator zaświadczenia,
Data pobrania (wydrukowania) formularza,
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych umieszczone w formularzu,
Status formularza.

 

kle_formularze_zla_asystent

 

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.