Dokumenty ZUS ZLA do wysłania

Widok prezentuje dokumenty utworzone po pozytywnym zweryfikowaniu zaświadczeń ZUS ZLA uzupełnionych w trybie alternatywnym i dokumenty z trybu bieżącego i alternatywnego, podczas wysyłania których wystąpił błąd. Jest to tzw. poczekalnia dla zaświadczeń uzupełnianych w trybie alternatywnym. Użytkownik po uzupełnieniu danych wielu zaświadczeń wystawionych w wersji papierowej może je podpisać podpisem zbiorczym (grupowo).


Dostępne funkcjonalności to:

Wyświetlenie wybranego dokumentu (przycisk Przeglądaj),
Podpisanie i wysłanie wybranych (przez zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie, dokumenty można wysyłać tylko zestawami) dokumentów do ZUS (przycisk Wyślij do ZUS),
Usunięcie wybranych (przez zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie, dokumenty można usuwać tylko zestawami) dokumentów (przycisk Usuń),
Eksport wybranych (przez zaznaczenie kwadratu w ostatniej kolumnie) dokumentów w formacie XML (przycisk Eksportuj).

 

Zakres prezentowanych danych:

Identyfikator zaświadczenia (dla dokumentów ZLA),
Dane ubezpieczonego, którego dotyczy dokument,
Data utworzenia dokumentu,
Identyfikator płatnika, którego dotyczy dokument,
Typ dokumentu,
Czy dokument to oryginał czy kopia,
Status dokumentu ("Do wysłania" lub "Błąd wysyłki", jeśli podjęta została nieudana próba wysłania dokumentu).

 

kle_dokumenty_do_wyslania

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.